Verandert alcohol je persoonlijkheid

Op korte termijn:
Alcohol werkt niet alleen verdovend, maar ook ontremmend. Dus ja, alcohol verandert je persoonlijkheid. Onder invloed van alcohol neem je gemakkelijker impulsieve beslissingen en doe je sneller dingen die je normaal niet zou doen. Bij zeer veel conflicten speelt alcohol een rol. Denk hierbij aan: geweldmisdrijven, caféruzies, huiselijk geweld, verkeersagressie, ‘hooliganisme’ en het zogenaamde ‘zinloze geweld’.

  • Een verhoogde impulsiviteit kan er toe bijdragen dat je gemakkelijker kwaad wordt en agressiever reageert. Over het algemeen verhoogt het de kans naarmate je meer gedronken hebt. Kleine irritaties kunnen dan uitgroeien tot flinke uitbarstingen, hetzij met woorden (‘verbale agressie’) hetzij met daden (‘fysieke agressie’).
  • Hoe meer je gedronken hebt, hoe slechter je sociale situaties kan inschatten. De kans wordt groter dat je gedrag van anderen verkeerd interpreteert. Bijvoorbeeld als iemand per ongeluk tegen je aanbotst, dat als een ‘provocatie’ zien.
  • Ontremming zorgt er voor dat je jezelf kan overschatten. Je kan dan de neiging krijgen anderen te overbluffen, te intimideren of aan te vallen.
  • Onder invloed van alcohol komt het voor dat je minder rekening houdt met de gevolgen op langere termijn. Ook dit kan impulsiviteit en agressie in de hand werken.
  • Persoonlijkheidskenmerken spelen hierbij een grote rol. Ben je van nature al impulsief, opvliegend of wantrouwig, dan is de kans groter dat je onder invloed agressief kan worden.
  • Tenslotte is er invloed vanuit de omgeving. Een druk en overvol café of dancing met harde muziek, doet de kans op geweld toenemen. Veel geweldsincidenten vinden ook plaats in groepsverband. In groep ben je namelijk ‘anoniemer’ en voel je je minder verantwoordelijk voor je gedrag.

Geduld Interventies helpt mensen met een alcoholprobleem. Neem contact op of meld je aan voor meer info

Artikelen over Alcohol en Verslaving

Wij helpen!

Ook jij kan in herstel

Vorige
Gewoonte of verslaving
Volgende
Alcoholverslaving erfelijk