Rob

Rachel
20 februari 2018
Show all

Rob

Donderdag 13 oktober 2017 ontwaakte ik na de zoveelste periode van fysieke afwezigheid (dissociatie) naast een halve fles rosé en een aantal lege flessen. Normaliter dronk meer met mate of gewoon niet. Mijn vriendin was het ook zat en vond dat ik er nu iets aan moest doen. Duf, brak, nee gewoon verrot zocht ik op het internet en kwam in eerste instantie tot mogelijke hulpvormen die voor mij niet of slechts tijdelijk werken. Ambulante therapieën, online hulp, AA, psychotherapie, EMDR enzovoorts heb ik in deze bijna 60 jaar van mijn leven al gevolgd om uit mijn psychische problemen te komen en te blijven.

De laatste 10 jaar is dissociatie met binge-perioden (korte perioden van 3 tot 5 dagen excessief alcoholgebruik) daar deel van geworden. In het begin kon ik dat nog wel sturen en wist ik het te beperken tot het (lange) weekend. Naar mate de tijd vorderde raakte mijn sturing hierin verloren en mijn leven en functioneren meer en meer “unmanageble”. Vreemd genoeg had ik na iedere periode geen problemen om niet of met mate alcohol te nuttigen.

Het was ook donderdag 13 oktober 2017 dat ik tot op heden geen alcohol meer heb gedronken. In de loop van die dag gaf mijn vriendin aan om eens op de site van Stichting Geduld te kijken en dat deed ik. Geschrokken van langdurige opname in relatie tot mijn werk hield mijn ratio deze weerzinwekkende optie af. Uiteindelijk heb ik al mijn bezwaren opzij gezet, beren op de weg omgeduwd, een afspraak voor een intake gemaakt en verwijzing met de huisarts besproken. Voorafgaand en tijdens dat gesprek sprak mij de breedte van de aangeboden behandeling aan. De gedegen intake omvatte drie gesprekken en een kort videogesprek met de kliniek in Engeland. Dit vond binnen 14 dagen plaats en in de derde week werd de indicatie voor de behandeling opgesteld, en aangevraagd bij mijn zorgverzekering CZ. De verwachting was dat ik in de vierde week in de Engelse kliniek Broadway Lodge opgenomen zou worden.

In de aanvraag bij CZ ontstonden moeilijkheden, de aanvraag belandde op de verkeerde afdeling en er werd 10 dagen vertraging opgelopen.
Daarna duurde het een aantal weken voordat het medisch advies binnen CZ werd opgesteld en mijn opname niet werd geaccepteerd. Dit verbaasde mij, daar dit besluit tegen de indicatie van diverse GGZ professionals, de huisarts en bedrijfsarts indruisde. In mijn beleving nam de verzekeraar hiermee de indicatie van de GGZ deskundigen niet serieus, diskwalificeerde hen en daarmee mijn hulpvraag. Daarom heb ik schriftelijk en telefonisch heroverweging verzocht, dit leidde echter niet tot wijziging van het CZ-standpunt. Ik sprak de medisch adviseur tussentijds, die twijfels uitsprak over de kwaliteit van de behandeling naast de professionaliteit van (met name) medewerkers binnen de Engelse kliniek. Mogelijkheden binnen Nederland zouden mogelijk eerder tot acceptatie leiden. Gezien mijn eerdere ervaringen heb ik dat afgewezen en ingezet op de brede aanpak van Geduld Interventies GGZ. De opstelling van de verzekering in deze vind ik zorgwekkend en demotiverend. Uiteindelijk heeft Geduld Interventies veel tijd gestoken om de acceptatie van de verzekeraar te bewerkstelligen.

Het werd Kerstmis en ik geloofde niet meer in acceptatie en daarmee behandeling. Miscommunicatie bij Geduld Interventies was daar deels debet aan. Gelukkig leidde metacommunicatie met hen tot herstel van mijn vertrouwen en daarmee motivatie. Zij deden immers het uiterste om de opname te realiseren. Op 27 december bleek alle moeite toch geloond. Ik werd 28 december ’s-ochtend vroeg op Schiphol verwacht en voor ik het wist was ik in Broadway Lodge, Weston Super Mare for a treatment of 6 weeks. Ik was en ben nog steeds onder de indruk van wat er daar gebeurt. Het totaal pakket aan persoonlijke problemen wordt in groepstherapie en diverse individuele therapeutische gesprekken scherp in kaart gebracht. De binge-perioden van excessief alcohol drinken waren slecht het topje van de ijsberg, met under water loads of problems. Deze aanpak zorgde bij mij voor persoonlijk inzicht en daarmee de aanpak daarvan. Ik heb daar op dit moment in mij privé- en werksituatie herkenbaar voordeel van. Tevens ben ik rustiger geworden door de ordening cq verduidelijking daarin, waardoor dissociatie en daarmee de excessieve binge-perioden tot op heden uitblijven.

Voor een specifieke psychotherapeutische behandeling voor mijn jeugd PTSS heeft Geduld Interventies mij doorverwezen. Ik volg deze reeds enige tijd en ben onder de indruk van constatering en toepasbaar resultaat op mijn persoonlijk functioneren. Het programma (12 stappen) volg ik op geheel “eigen-wijze”, ik houd mij niet aan de daarvoor gestelde richtlijnen. Dit is per persoon verschillend, velen hebben de structuur daarin wel nodig! Ieders aanpak hierin verdient respect!

Ik ben van een in zijn jeuddtrauma gevangen jongen, in verandering naar een vrij en ruimdenkende man die eindelijk in staat is zijn passie te volgen. Gezien het bovenstaande gaat mijn dank daarvoor uit naar de initiatie van Geduld Interventies, Broadway Lodge, mijn huisarts en bedrijfsarts welke mij hierin hebben geholpen en gesteund. Omdat ik iedere dag hiervan bewust ben en wil blijven kan ik zeggen: wordt vervolgd.

Opname afkickkliniek?

Meld je hier aan OF BEL 020-4500112
Call Now Button