Je kunt bij Geduld Interventies GGZ (anoniem) terecht voor informatie, hulp en advies over hulp bij verslaving. Wat medewerkers van Geduld Interventies GGZ van je vernemen, behandelen zij vertrouwelijk. De algemene regel is dat je gegevens niet aan anderen worden verstrekt zonder jouw toestemming. Medewerkers van Geduld Interventies GGZ gaan daarnaast niet in op verzoeken om anderen te bellen, te mailen of te schrijven. Je kunt de betreffende persoon adviseren om zelf contact op te nemen met Geduld Interventies GGZ.

Privacy Statement Geduld Interventies GGZ

Geduld Interventies GGZ, gevestigd aan Modemstraat 20 1033 RW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Modemstraat 20
1033 RW Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 - 45 00 112
E-mail: info@geduldinterventies.nl
Website: geduldinterventies.nl

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens

In het belang van jouw behandeling slaan wij je persoons- en gezondheidsgegevens op in ons elektronisch patiëntendossier (epd). Geduld Interventies GGZ bewaart de informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij de administratie en uw intake, diagnostiek en behandeling hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van je persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

Geduld Interventies bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht ons jouw dossier 15 jaar te bewaren. Indien je jouw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kun je hiervoor een verzoek indienen).

Online Chat

Wanneer je gebruikmaakt van onze chat, gaat je akkoord met het tijdelijk plaatsen van een cookie en het opslaan van jouw IP-adres. Daarmee kunnen wij jouw chatgeschiedenis bijhouden en je zo goed mogelijk blijven ondersteunen. De chat is anoniem, totdat je zelf jouw naam en eventuele andere gegevens doorgeeft. Op jouw verzoek kunnen wij jouw gehele chatgeschiedenis verwijderen.

Jouw chat wordt met niemand anders gedeeld dan met de medewerker(s) van de chat en eventueel met behandelaren van Geduld Interventies GGZ – maar alleen wanneer jij wilt dat wij je terugbellen, informatie opsturen of e-mailen. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt!

Op de chat worden nooit cliëntgegevens gedeeld.

Wanneer je de persoonlijke gegevens die wij van je hebben verkregen via interactie met de website wilt inzien of verwijderen dan is dit te allen tijden mogelijk. Wil je inzicht, aanpassingen aan brengen of jouw data verwijderen? Dan kun je contact met ons opnemen via info@geduldinterventies.nl

Gegevensuitwisseling

Om ervoor te zorgen dat jouw behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met jouw zorgverzekeraar (als je 18 jaar of ouder bent).

We zijn verplicht om aan de zorgverzekeraar informatie te verstrekken over de hoofddiagnose die van toepassing is mbv een machtiging (bv Persoonlijkheidsstoornissen; Aandachtstekort- en andere gedragsstoornissen).

Registratie

Gevoerde chatgesprekken en e-mailcontacten worden tijdelijk opgeslagen. Als je een tweede chat of e-mail gesprek met ons hebt, kunnen we op deze manier nakijken wat in het voorgaande gesprek besproken is. Met deze informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Na een periode van zes maanden worden de gesprekken gewist.

Anonimiteit en geheimhoudingsplicht

Als je contact opneemt met Geduld Interventies GGZ kun je anoniem blijven. Wees je er echter van bewust dat een beperkte hoeveelheid informatie voor ons zichtbaar kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan je telefoonnummer (tenzij je je nummer hebt geblokkeerd) of je IP-adres (via de chat).

Alle medewerkers van Geduld Interventies GGZ hebben een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat je gegevens niet aan anderen worden verstrekt zonder jouw toestemming. Zo is voor overleg met externe hulpverleners jouw toestemming nodig. Dit geldt niet voor intern overleg met collega’s. In bepaalde situaties mogen de medewerkers van Geduld Interventies GGZ hun geheimhoudingsplicht verbreken. Als er sprake is van ernstig (levens)gevaar voor jezelf of voor anderen, kan de hulpverlener informatie delen met anderen zonder jouw toestemming. De hulpverlener zal in een dergelijke dreigende situatie overleg voeren met collega’s en/of leidinggevende om te bepalen hoe te handelen.

Onderwijs en kwaliteit

Voor onderwijsdoeleinden en kwaliteitsontwikkeling kan er met telefoon- en chatgesprekken meegeluisterd of –gelezen worden. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat aan het begin van het gesprek melden.

Kwaliteit

Geduld Interventies GGZ biedt o.a. professionele hulpverlening bij verlsaving Naast opleiding en ervaring zijn de uitgangspunten hiervoor: het ‘Beroepsprofiel voor Psychologen’ (uitgave Beroepscode voor psychologen 2015) en ‘Maatschappelijk Werkers’ (uitgave NVMW, Utrecht).

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die je browser (het programma waarmee je websites leest) opslaat op je computer. Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikersinstellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar jouw computer verzonden. Cookies kunnen de computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen. Cookies worden gebruikt om handelingen voor gebruikers te vergemakkelijken en om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen.

Technische en tracking-cookies
Op de website van Geduld Interventies GGZ wordt gebruik gemaakt van twee soorten cookies: technische en tracking-cookies.

De technische cookies zijn nodig om de site correct te laten werken. De tracking-cookies worden ingezet om ons inzicht te verschaffen in het gedrag van bezoekers op onze site om zo onze website te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende tracking cookies:

Google Analytics: Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het websiteverkeer naar onze website. Met Google Analytics wordt een duidelijk beeld verkregen van onder andere de bezoekersstromen, van welke andere websites bezoekers op onze website komen en paginaweergaves. Op grond van deze informatie kunnen we de website verbeteren voor onze bezoekers. Alle data is anoniem.

Cookie-instellingen aanpassen in je browser

Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je bepaalde onderdelen van onze website niet kunt bezoeken.

NB na de definitieve aanmelding ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en onze disclaimer en ga je tevens akkoord dat we ter verbetering van onze service, na de behandeling je per e-mail vragen om ons online-enquêteformulier in te vullen.

Belangrijk bericht!

Helaas kunnen wij door omstandigheden jouw hulpvraag niet meer zelf in behandeling nemen.

Wij zullen jouw hulpvraag doorzetten naar één van onze zorgcollega’s.

Zij zullen op zeer korte termijn contact met jou opnemen wanneer je onze voicemail inspreekt of een formulier op de website invult.