OVER ONS

Geduld Interventies GGZ is een officieel WTZi-geregistreerd en erkende zorginstelling opgericht door Jim Geduld™ i.s.m. een multidisciplinair medisch zorgteam dat zich ten doel heeft gesteld om niet alleen de patiënten hun verslavingspatroon te helpen doorbreken maar ook diegenen de benodigde therapeutische ondersteuning te bieden, vaak de familie, die dit patroon vaak onbewust in stand houdt (co-dependent).

Geduld Interventies GGZ is en specialistische GGZ-instelling met een specifieke deskundigheid in het behandelen van bijna alle voorkomende vormen van verslavingen en de onderliggende psychische problematiek. Met name de onderliggende problematiek wordt bij veel instellingen onderschat en wordt bij Geduld Interventies GGZ juist zeer intensief behandeld zodat de behoefte aan “ vluchten” verdwijnt. Hierdoor komt duurzaam herstel onomstotelijk op de eerste plaats. Behandeling kan zowel klinisch als ambulant. Een multidisciplinair van zorgprofessionals in samenwerking met opgeleide ervaringsdeskundigen vormen hiertoe een zeer grote bijdrage in effectieve zorg.

Daarom is Geduld Interventies GGZ de specialist in verslavingszorg. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van diverse verslavingen met de daarbij onderliggende psychische problematiek wat zal resulteren in een blijvende verbetering van de kwaliteit van ieders leven.

Onze kliniek in het buitenland heeft ruime ervaring in het zeer succesvol behandelen van vele verslavingsvormen vanuit een medisch, Multi-therapeutisch en disciplinair perspectief. Ook hier zorgt een multi-disciplinair team van psychiaters, verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers en opgeleide ervaringsdeskundigen counselors ervoor dat de patiënt altijd centraal staat en blijvend herstel mede door continue participatie in de zelfhulpgroepen op de eerste plaats blijft staan.

Geen wachttijd voor een intake afspraak

Meld je hier aan OF BEL 020-4500112
Call Now Button