Geduld Interventies GGZ

Geduld Interventies GGZ is een officieel WTZi-geregistreerd en erkende zorginstelling opgericht door Jim Geduld™ i.s.m. een multidisciplinair medisch zorgteam dat zich ten doel heeft gesteld om niet alleen de patiënten hun verslavingspatroon te helpen doorbreken maar ook diegenen de benodigde therapeutische ondersteuning te bieden, vaak de familie, die dit patroon vaak onbewust in stand houdt (co-dependent).

Geduld Interventies GGZ is en specialistische GGZ-instelling met een specifieke deskundigheid in het behandelen van bijna alle voorkomende vormen van verslavingen en de onderliggende psychische problematiek. Met name de onderliggende problematiek wordt bij veel instellingen onderschat en wordt bij Geduld Interventies GGZ juist zeer intensief behandeld zodat de behoefte aan “vluchten” verdwijnt. Hierdoor komt duurzaam herstel onomstotelijk op de eerste plaats. Behandeling kan zowel klinisch als ambulant. Een multidisciplinair van zorgprofessionals in samenwerking met opgeleide ervaringsdeskundigen vormen hiertoe een zeer grote bijdrage in effectieve zorg.

Daarom is Geduld Interventies GGZ de specialist in verslavingszorg. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van diverse verslavingen met de daarbij onderliggende psychische problematiek wat zal resulteren in een blijvende verbetering van de kwaliteit van ieders leven.

Onze kliniek in het buitenland heeft ruime ervaring in het zeer succesvol behandelen van vele verslavingsvormen vanuit een medisch, Multi-therapeutisch en disciplinair perspectief. Ook hier zorgt een multi-disciplinair team van psychiaters, verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers en opgeleide ervaringsdeskundige counselors ervoor dat de patiënt altijd centraal staat en blijvend herstel mede door continue participatie in de zelfhulpgroepen op de eerste plaats blijft staan.

Jim Geduld

Geduld Interventies GGZ
Modemstraat 20
1033 RW Amsterdam

+31 (0)20 4500112 van 8.30 tot 17.00
+31 (0)20 8102172

info@geduldinterventies.nl

Geduld Interventies GGZ op Linkedin

AGB code: 22-220934
KvK nr: 670 68 138

Onze Missie

Mede omdat oprichter Jim Geduld™ zelf ervaringsdeskundige is weten wij als geen ander dat het reguliere "pappen en nathouden" niet effectief & duurzaam werkt. Wij staan voor een persoonlijke, grondige en betrokken aanpak van begin tot eind waarbij ook de direct betrokkenen, de familie, de juiste begeleiding en systeem therapie krijgt welke vaak broodnodig is om al die oude ingewortelde patronen te doorbreken en duurzaamheid van herstel een serieuze kans te geven.

Onze Visie

Wij geloven dat verslaving een ziekte is, een chronische- , progressieve- doch behandelbare aandoening van de hersenen die met succes kan worden behandeld. Ook uit eigen ervaring en de ruime ervaring van onze collega’s waarmee we een vast samenwerkingsverband hebben, weten wij dat lange termijn herstel zeker haalbaar is.

Mensen komen bij ons om behandeld te worden omdat ze ziek zijn en niet omdat ze zwak of slecht zijn of zoals sommige mensen denken “geen wilskracht hebben”.

Verslaving wordt ook gezien als een hersenziekte met ook fysieke, mentale, multi-psycho – dimensionale stoornissen.

Verslaving is dan ook een psychosociale stoornis. Dat houdt in dat verslaving niet alleen impact heeft op het leven van de patiënt, maar ook op de directe omgeving zoals bijvoorbeeld gezins- en familieleden. Bij Geduld Interventies GGZ hebben we daarom naast het traject voor de patiënten ook een parallel lopend zorgtraject voor het systeem, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om tevens in therapie te gaan. Dit gebeurt zowel los van de patiënt als in gecombineerde vorm: Familietherapie.

“Niet alleen die rotte appel wordt uit de mand verwijderd om “geschoond” te worden, ook de rest van de appels, ”zijn familie”, is inmiddels ook aangetast…. Zij hebben niet gevraagd om “besmet” te worden met de ziekte van die appel, zij verdienen dus ook professionele hulp en begeleiding om hiervan geschoond te kunnen worden!”

Daarom is Geduld Interventies GGZ de specialist in verslavingszorg. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van diverse verslavingen met de daarbij onderliggende psychische problematiek. Onze multidisciplinaire manier van zorg zal resulteren in een liefdevolle en duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven voor het gehele systeem!

ISO 9001:2015-certificering

We zijn begonnen met de implementatiefase van het proces naar ISO 9001:2015 certificatie.  

ISO 9001:2015 is een norm, die beschrijft waar een organisatie minimaal aan moet voldoen om het mogelijk te maken dat processen worden beheerst en diensten systematisch worden verbeterd. Hierdoor kan de kwaliteit binnen de organisatie goed geborgd worden.

Bij een ISO 9001:2015-certificatie wordt door een externe geaccrediteerde certificerende instelling getoetst of wij voldoen aan de vooraf gestelde normen. Dit is aan strikte regels gebonden.

Aan de hand van de eerste resultaten en bevindingen heeft onze organisatie reeds een goede beheersing van haar processen bewerkstelligd en zal het managementsysteem binnen een aantal maanden volledig geïmplementeerd zal zijn.

Belangrijk bericht!

Helaas kunnen wij door omstandigheden jouw hulpvraag niet meer zelf in behandeling nemen.

Wij zullen jouw hulpvraag doorzetten naar één van onze zorgcollega’s.

Zij zullen op zeer korte termijn contact met jou opnemen wanneer je onze voicemail inspreekt of een formulier op de website invult.