Onze nazorg

Nazorg: Bij terugkeer uit de kliniek voel je je gezond en als herboren, je bent vol zelfvertrouwen en er worden plannen gemaakt. Tegelijkertijd voel je spanning en onzekerheid: Je wordt geconfronteerd met de gevolgen van je verslaving in zowel relationele, zakelijke als materiële sfeer. Een goede begeleiding hierbij is cruciaal. Geduld Interventies biedt de best mogelijke nazorg bij terugkomst

Geduld Interventies GGZ organiseert, faciliteert en coördineert nazorg en zelfhulpgroepen, die cruciaal zijn voor blijvend herstel na verslaving.

Nadat je de behandeling in de kliniek hebt afgerond, gaat het erom dat je ‘in herstel’ (clean) blijft. Hoe langer clean hoe kleiner de kans op terugval. Stay clean is ons motto!

Bij Geduld Interventies duurt nazorg minimaal 16 weken. Je werkt aan je herstel terwijl je gewoon weer thuis woont of in een zogenaamd safehouse verblijft. Nazorg bestaat uit individuele gesprekken en wekelijkse groepssessies. Onderwerpen die tijdens de groepssessies in je nazorgtraject aan bod komen zijn onder andere: sociale contacten, werk en/of studie, financiën, emoties en relaties

Wij vinden het van groot belang om ook je directe naasten te betrekken bij de behandeling. Zij hebben vaak veel vragen over verslaving, de werking hiervan. En hoe nu verder.

Tijdens familieavonden en individuele gesprekken helpen we familie, partners of vrienden om o.a. de verslaving en de effecten hiervan beter te begrijpen. Deze therapie heeft als doel het ondersteunen in het doorbreken van ongezonde patronen en het creëren van gezonde relaties.

Elke nazorggroep wordt geleid door een behandelaar. Alle oudcliënten worden sterk aangeraden de wekelijkse groepen bij te wonen. Ook zelfhulpgroepen zijn van groots belang te bezoeken om terugval tot een minimum te beperken.

De nabij gelegen zelfhulpgroepen, zoals Alcoholics Anonymous (AA); Narcotics Anonymous (NA); Cocaine Anonymous (CA); Anonieme Gokkers Omgeving (AGOG) en Sex Love Addicts Anonymous (SLAA). Kijk op de pagina voor Zelfhulpgroepen om makkelijk een lokale Anonymous-groep te vinden

Geduld Interventies moraliseert en (ver-)oordeelt niet en heeft respect voor verschillende leefstijlen en culturen. Wij vinden het uiterst belangrijk om de cliënt en diens naaste omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. De cliënt doet, denkt en beslist mee.

Wil je meer weten over onze nazorg? Neem contact met ons op!

 

Nazorg
Vorige
Alcoholconsumptie terugdringen
Volgende
Broer Arie Boomsma