Omgaan met een drinker

stoppen met alcohol

Omgaan met een drinker

Een drinker kan iemand zijn die regelmatig drinkt, en hij/zij kan ook verslaafd zijn. Als omgeving kun je soms iemand helpen om zijn probleem in te zien en er van af te komen, maar je kunt iemand die verslaafd is niet laten stoppen met zijn gebruik als hij daar zelf niet achter staat. Hoe graag je dat ook zou willen. En hoe boos, verdrietig en machteloos jij je hierdoor ook voelt. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je er zelf niet aan onderdoor gaat. Dat jij je leven niet aanpast aan het gebruik van die ander. Dat je niet al je energie steekt in het helpen van iemand die niet geholpen wil worden.

Eigenlijk gaat het erom dat je de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem laat waar die hoort. Dat is niet zo eenvoudig, want je hebt de neiging de ander steeds opnieuw te ‘helpen’. Ook al weet je dat je het probleem zo niet oplost. Soms lijkt het alsof je zelf ‘verslaafd’ bent; verslaafd aan het helpen van de ander.

Een alcohol verslaafde moet soms nog net iets dieper gaan, moet meer in de problemen komen om te kunnen begrijpen dat het zo echt niet langer kan.

Als het zo ver is, neem dan contact met ons op. Geduld Interventies GGZ helpt mensen van hun alcoholprobleem af

Bronvermelding:  Stichting Trimbos Instituut. Website www.alcohol.info

Tips voor een goed gesprek met de drinker

Kies een goed moment
Begin niet over het gebruik en de problemen die jij ervaart, op een moment dat je heel erg boos bent. Of als de gebruiker onder invloed is. Drank en drugs zorgen voor onvoorspelbare reacties. Bovendien is hij morgen misschien alweer vergeten wat je hebt gezegd.

Vraag naar de voordelen van het gebruik
De gebruiker heeft voordeel van zijn gebruik. Zijn naasten niet, en die willen er daarom meestal geen goed woord over horen. Toch is het goed om hier bij de gebruiker expliciet naar te vragen. ‘Wat brengt het je? Wat levert het gebruik je op? ’Het praten over de voordelen, haalt de spanning uit het gesprek. En het kan helpen om ook over de nadelen te bespreken. Vraag dus ook: ‘Zitten er voor jou ook nadelen aan het gebruik? Welke zijn dat?’ Vaak komt de gebruiker zelf wel met iets. Dan heb je een aanknopingspunt om ook te praten over wat het gebruik voor jou en jouw leven betekent.

Wees duidelijk en concreet over waar jij last van hebt
Zeg niet: ‘Ik vind het niet goed dat je zoveel drinkt’. Dat leidt maar al te gemakkelijk tot discussies over wat ‘veel’ is. Of tot vergelijkingen met anderen die nog meer drinken. Maak het concreet: ‘Je wordt luidruchtig als je gedronken hebt, en dat vind ik vervelend’

Gebruik geen loze dreigementen
Je hoeft een dreigement maar een keer niet waar te maken of de gebruiker neemt je al niet meer serieus. Dreigen gebeurt vaak in een opwelling van woede, verdriet of machteloosheid. Begrijpelijk, maar het werkt niet. Het is beter om iets te bedenken wat je wel kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld: ‘Als je me dronken belt, dan verbreek ik de verbinding’

Durf ook met anderen over de problemen te praten
Het kan erg opluchten als je iemand in vertrouwen neemt. En het probleem wordt eerder opgelost als het niet een geheim tussen vier muren blijft.

 

Bronvermelding:  Stichting Trimbos Instituut. Website www.alcohol.info

Artikelen over Alcohol en Verslaving

Wij helpen!

Ook jij kan in herstel

Vorige
Drinken en rijden
Volgende
Gewoonte of verslaving