KOSTEN

KOSTEN: VERGOED VANUIT BASISVERZEKERING
De behandelingen van Geduld Interventies GGZ vallen onder specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Voor deze zorg is elke Nederlander verzekerd, vanuit de verplichte basisverzekering. Het kan enkel zijn dat er aanspraak gedaan wordt op het eigen risico van de zorgverzekeraar van minimaal € 385,-. Deze kosten worden na afloop van de behandeling in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. Bij de klinische opname bij Broadway Lodge in Engeland wordt geen financiële eigen
bijdrage gevraagd voor de kosten van de behandeling, enkel de ticketkosten en eventuele begeleiding tijdens de vlucht zijn voor de rekening van patiënt.

AGB-CODE
Geduld Interventies GGZ is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22220934. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse zorgverzekeraars als erkende instelling voor GGZ (Geestelijke gezondheidszorg).

CONTRA-INDICATIES

  1. Patiënten onder de 18 jaar
  2. Patiënten met een verstandelijke beperking.
  3. Patiënten met een verstoorde agressieregulatie met dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag.
  4. Patiënten waarbij psychiatrische problematiek op de voorgrond staat zoals schizofrenie, actuele psychotische klachten en actuele suïcidaliteit.

Geen wachttijd voor een intake afspraak

Meld je hier aan OF BEL 020-4500112
Call Now Button