Kosten & Vergoedingen

Geduld Interventies GGZ biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Vanuit de grondwet is bepaald dat iedere Nederlander is verzekerd voor deze zorg vanuit de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Geduld Interventies GGZ toegelaten omdat wij voldoen aan de eisen van de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi)

Ook wanneer wij geen overeenkomst hebben met jouw zorgverzekeraar en daardoor slechts een deel van de behandeling vergoed krijgen, hoef je niets bij te betalen!

Met uitzondering van het wettelijk verplicht eigen risico, wanneer deze nog niet is aangesproken en uiteraard de zelfstandige eigen bijdrage (te betalen vooraf). Om jouw vrije zorgkeuze te handhaven, adviseren wij een naturapolis om te zetten in een restitutiepolis. Dit kan jaarlijks tot 31 december.

NB: Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen we bepalen of we je een behandelingsovereenkomst kunnen aanbieden.

Zorgverzekeraars/koepels waarmee wij géén contract of overeenkomst hebben zijn:

  • IPTIQ
  • ASR
  • DSW

Wij kunnen je helaas géén zorg bieden als je bij één van bovenstaande verzekeraars een zorgverzekering hebt afgesloten.

Onze zorg wordt vergoed

Jouw behandeling voor de ziekte verslaving wordt dus vergoed door jouw zorgverzekering. Behalve je eigenrisico hoef jij je dus geen zorgen te maken over de kosten. Één uitzondering: namelijk de 'eigen bijdrage' als je opgenomen wordt in een kliniek in het buitenland. Daarover lees hier verder op de pagina.

Verplicht eigen risico

Je moet wel je eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico in 2019 is € 385,-. Dat wil zeggen dat je de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen, de overige zorgkosten worden door de zorgverzekeraar betaald. Als je al zorgkosten gemaakt hebt door een operatie of een behandeling door een specialist in het ziekenhuis, heb je in de meeste gevallen het eigen risico al betaald. Sommige mensen kiezen bij het afsluiten van de zorgverzekering voor een hoger risico, bijvoorbeeld € 800, -. In dat geval moet je de eerste € 800, – betalen. Meer informatie bij de overheid: het eigen risico

Vooraf kunnen wij geen opgave doen van de kosten van behandeling. Dat hangt af van de diagnose die gesteld wordt en het behandelplan dat je krijgt voorgelegd.

Zelfstandige eigen bijdrage

De kosten voor zowel het ambulante als klinische traject worden vergoed door de zorgverzekering.

Indien een behandeling in één van onze partner klinieken in het buitenland plaatsvindt, vragen wij een zelfstandige eigen bijdrage van € 1.500,-, één en ander onder voorbehoud in welk seizoen jouw vliegticket geboekt wordt* (rond de schoolvakanties en feestdagen kunnen de tickets duurder uitvallen en kan er een hogere eigen bijdrage gevraagd worden).

Welke kosten worden door de eigen bijdrage betaald?

  • Van de zelfstandige eigen bijdrage worden o.a. de vliegtickets, douanebegeleiding op de luchthaven, vervoer van en naar onze partner kliniek en eventuele extra medische kosten ter plaatse betaald.
  • Medische kosten ter plaatse tot een maximum van € 250,-
  • Mocht je tijdens jouw klinische behandeling medische hulp nodig hebben die buiten de behandeling valt, denk aan bezoek ziekenhuis, tandarts of medicatie, dan valt dit onder jouw zelfstandige eigen bijdrage tot een maximum van € 250,-
  • Wij adviseren derhalve alle cliënten een passende reisverzekering af te sluiten waarmee de eventuele onvoorziene medische kosten achteraf gedeclareerd kunnen worden (declaraties tot € 250,-)

Let op! Er volgt geen restitutie van de eigen bijdrage van € 1.500,-

Zakgeld

Wij adviseren onze cliënten over € 30,- zakgeld per week te kunnen beschikken, dit bedrag valt buiten de eigen bijdrage. Het is tijdens de klinische opname uiteraard mogelijk om aankopen te doen als rookwaren, versnaperingen en/of verzorgingsproducten.

Vooraf betaal je dus enkel de zelfstandige eigen bijdrage zoals ook hierboven omschreven is!

NB Check de geldigheid van je paspoort/ID kaart. Deze dient nog minsten 6 maanden geldig te zijn bij vertrek naar de kliniek naar het buitenland

No-show kosten

Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van een (intake)gesprek brengen wij € 150,- in rekening. Kosteloos afzeggen van een gesprek kan tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren, telefonisch of per email.
Telefoonnummer: 020 - 45 00 112
E-mailadres: info@geduldinterventies.nl

Kosten interventie

Een interventie (wanneer wij samen met naasten de verslaafde confronteren en hulp aanbieden) wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Lees meer over interventie bij verslaving en de kosten hiervoor.
De behandeling van verslaving nadat de verslaafde hulp heeft geaccepteerd, wordt wel vergoed door de zorgverzekering.

AGB-Code

Geduld Interventies GGZ is als instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-220934. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Belangrijk bericht!

Helaas kunnen wij door omstandigheden jouw hulpvraag niet meer zelf in behandeling nemen.

Wij zullen jouw hulpvraag doorzetten naar één van onze zorgcollega’s.

Zij zullen op zeer korte termijn contact met jou opnemen wanneer je onze voicemail inspreekt of een formulier op de website invult.