Korsakov

Bij het syndroom van Korsakov is een gedeelte van de hersenen aangetast. Geheugenverlies en problemen met het plannen van activiteiten zijn het gevolg. De oorzaak is een ernstig vitamine-B1 gebrek. Meestal het gevolg van het te weinig gevarieerd eten bij chronisch alcoholmisbruik. Hoe meer en hoe langer je drinkt, des te groter de kans op Korsakov. Het kenmerkt zich door desoriëntatie, vooral in tijd, stoornissen in met name het kortetermijngeheugen en confabulaties. Confabuleren is het vertellen van overdreven, gefantaseerde of onware verhalen. Maar er is geen sprake van opzettelijk liegen.

Iemand met Korsakov verliest het vermogen om iets nieuws te leren, maar is ook steeds minder in staat de gewone dagelijkse handelingen te verrichten en voor zichzelf te zorgen. Als er nog sprake is van betaald werk zal het drankgebruik en het verminderd functioneren onherroepelijk tot problemen leiden. Door het langdurige alcoholmisbruik ontstaan ook lichamelijke klachten zoals afwijkingen aan organen als hart, lever en alvleesklier en de mobiliteit neemt af. Een bijkomend gezondheidsrisico is het hoge percentage rokers (ca. 80%).

Hoe vaak komt het voor?

Het is erg moeilijk om het juiste aantal mensen met het syndroom van Korsakov te schatten. De berekeningen in Nederland komen voort uit percentages van het aantal zware of excessieve drinkers. Hierbij wordt een onder- en een bovengrens gehanteerd. Er zijn momenteel in Nederland ongeveer 8.000 tot 10.000 mensen met het vermoeden van het Syndroom van Korsakov. Vanwege het zorgmijdende karakter is slechts een klein deel hiervan in zorg. Nederland telt ongeveer 1500-2000 gediagnosticeerde cliënten/bewoners in gespecialiseerde zorgcentra.

Wie kan het krijgen?

In Nederland en andere westerse landen komt het Syndroom van Korsakov bijna alleen voor bij mensen die langdurig en veel alcohol drinken en daarbij nauwelijks eten. Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij de cliënt op een andere wijze het Syndroom van Korsakov heeft gekregen zoals bijvoorbeeld na een maagoperatie, hongerstaking of anorexia.
Ouderen lopen meer risico dan jongeren en de meeste Korsakov patiënten zijn ouder dan 45 jr. De directe oorzaak is, zoals eerder vermeld, een ernstig gebrek aan vitamine B1. Voordat de vitamine B1 een kritische ondergrens bereikt heeft, kan er een acuut en levensbedreigend ziektebeeld ontstaan: de Wernicke-encefalopathie. In deze fase kan door het geven van vitamine-injecties, het syndroom van Korsakov nog voorkomen worden.

Wat gaat er mis?

Alcoholverslaving is een ernstig probleem voor de betrokkene en diens familie of naasten. Korsakov komt daar bovenop en leidt vaak tot een volledige ontwrichting van het maatschappelijke leven en het contact met gezins- of familieleden.

De betrokkene is steeds minder in staat voor zichzelf te zorgen, maar wijst door gebrek aan inzicht in zijn of haar situatie de hulp van anderen af. Vaak moeten familieleden machteloos toezien hoe iemand steeds verder afglijdt, zonder dat zij er iets tegen kunnen doen. Deze situatie kan plots ontstaan, maar ook een sluipend verloop hebben. De beperkingen van een Korsakov patiënt zijn voor een buitenstaander vaak lastig te herkennen. Iemand met Korsakov kan zich verbaal goed uitdrukken en een beeld van zichzelf schetsen dat heel aannemelijk klinkt, maar dat niet klopt met de realiteit. Het feit dat de Korsakov patiënt de ernst van zijn of haar situatie niet kan inschatten bemoeilijkt het samenleven met anderen. Maar ook een zelfstandig leven leiden is onmogelijk.

Hoe verder?

Definitief stoppen met het gebruik van alcohol is in deze essentnieel. Geduld Interventies GGZ helpt mensen met een alcoholverslaving hierbij. Als iemand waarbij Korsakov is vastgesteld, stopt met drinken, is binnen een jaar duidelijk in hoeverre iemand herstelt. Na dit jaar is de toestand stabiel en is er geen verder herstel meer mogelijk is.  Probleemgedrag zal vaak verminderen, maar zelden geheel verdwijnen.

Vermoed je het syndroom van Korsakov bij een familielid/naaste? Neem contact met ons op voor advies

 

Artikelen over Alcohol en Verslaving

Wij helpen!

Ook jij kan in herstel

Vorige
Familie alcoholverslaafde
Volgende
Alcohol en vrouwen