Klachten & Geschillen

Geduld Interventies GGZ spant zich maximaal in voor haar patiënten en deze op maat een behandeling op maat aan te bieden die daarbij past. Wij staat voor kwaliteit en veiligheid en zijn daarop aanspreekbaar. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling. We staan open voor verbeteringen en jouw ervaringen zijn belangrijk voor ons om processen nog beter in te richten.

De Klachtenfunctionaris

Als je ontevreden bent over jouw behandeling of over andere zaken, kun je dit het best zelf bespreken met je behandelaar. Spreek hem of haar gerust aan op wat je dwarszit.

Misschien brengt het gesprek met je behandelaar niet wat je had gehoopt. Dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Geduld Interventies GGZ. De klachtenfunctionaris is gratis.

De procedure is als volgt. Je zet je klacht op papier en stuurt deze naar:

Geduld Interventies GGZ
t.a.v. de heer Dolf Iraggi, klachtenfunctionaris
Modemstraat 20
1033 RW   Amsterdam

Je kunt je klacht ook altijd rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris indienen, zonder dat je al een gesprek met je behandelaar hebt gehad.

De klachtenfunctionaris is de heer Dolf Iraggi. Hij is niet verbonden aan Geduld Interventies GGZ en is onafhankelijk. De klachtenfunctionaris heeft tot taak om tot een objectieve en onpartijdige beoordeling van jouw klacht te komen. Hij kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is.

De klachtenfunctionaris vraagt de persoon of afdeling waarop je klacht betrekking heeft om een reactie. Vervolgens oordeelt de klachtenfunctionaris over de gegrondheid van jouw klacht. Jij krijgt binnen een termijn van drie weken een schriftelijke reactie op jouw klacht. Eenmalige verlenging van 3 weken behoort tot de mogelijkheid.

Als de uitspraak daartoe aanleiding geeft, zal de klachtenfunctionaris de directie aanbevelen de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De directie neemt vervolgens een beslissing over de eventueel te nemen maatregelen.

De Geschillencommissie Zorg Algemeen

Als je het met de zorginstelling niet eens wordt over de oplossing kun je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen: www.degeschillencommissie.nl