Klachten & Geschillen

Geduld Interventies GGZ spant zich maximaal in voor haar patiënten en deze op maat een behandeling op maat aan te bieden die daarbij past. Wij staat voor kwaliteit en veiligheid en zijn daarop aanspreekbaar. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling. We staan open voor verbeteringen en jouw ervaringen zijn belangrijk voor ons om processen nog beter in te richten.

De Cliëntenraad

Om je ervaringen met ons te delen is daar de mogelijkheid voor middels emailadres ; clientenraad@geduldinterventies.nl.
Mochten er klachten zijn dan willen bij deze kenbaar maken dat een ieder daarin gehoord kan worden. Dit kan door je middels een email te richten aan de Cliëntenraad van Geduld Interventies GGZ. Wij vinden het namelijk belangrijk dat mensen als mensen behandeld worden. Alhoewel het niet de taak is van de cliëntenraad is om klachten af te handelen zijn ze er wel om je te helpen om tot een oplossing te komen.

De Klachtencommissie

Als de klacht in een persoonlijk gesprek niet kan worden opgelost, dan kan je een klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Geduld Interventies GGZ. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit mensen die geen belangen hebben bij Geduld Interventies GGZ. De commissie heeft tot taak om tot een objectieve en onpartijdige beoordeling te komen.

De procedure is als volgt. Je zet je klacht op papier en stuurt deze naar de klachtencommissie. De persoon of afdeling waarop je klacht betrekking heeft, wordt gevraagd om een reactie. Vervolgens oordeelt de Klachtencommissie over de gegrondheid van je klacht. Als de uitspraak daartoe aanleiding geeft, zal de klachtencommissie de directie aanbevelen de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De directie neemt vervolgens een beslissing over de eventueel te nemen maatregelen.

De uitspraak van de Klachtencommissie wordt binnen een termijn van 3 weken schriftelijk gegeven. Eenmalige verlenging van 3 weken behoort tot de mogelijkheid.

Je kunt schriftelijk contact opnemen via:
Geduld Interventies GGZ
t.a.v. Klachtencommissie
Modemstraat 20
1033 RW   Amsterdam

De Geschillencommissie consumentenzaken geestelijke gezondheidszorg

Als u het met de zorginstelling niet eens wordt over de oplossing kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg; www.degeschillencommissie.nl