Feiten alcoholgebruik

Wist je dat alcohol verantwoordelijk blijft voor de grootste groep hulpvragers in de verslavingszorg. Van de bijna 65.000 hulpvragers per jaar zijn er bijna 30.000 die met een primaire alcoholhulpvraag aankloppen.

Ongeveer 30% van deze groep is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de groep alcoholhulpvragers is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt nu ruim 46 jaar.

Alcoholproblemen die tot een hulpvraag leiden komt in de groep jongeren relatief beperkt voor. Het aandeel jongeren onder de 25 jaar bedraagt 5%. In vergelijking met 2014 is de hulpvraag voor deze leeftijdscategorie met 20% gedaald.

Het aandeel ouderen (55+) met een alcoholhulpvraag bedraagt in 2015 28%. De daling van het aantal hulpvragers in deze leeftijdscategorie is relatief kleiner.

De belangrijkste feiten en trends over alcohol zijn:

 • Acht op de tien Nederlanders drinken. Alcohol wordt door volwassenen van alle leeftijden gebruikt. Vanaf 75 jaar neemt het aantal drinkers af.
 • Een derde van de Nederlanders van 18 jaar of ouder voldeed in 2015 niet aan de nieuwe norm van de Gezondheidsraad om maximaal 1 glas alcohol per dag te drinken.
 • Mannen voldeden vaker niet aan de norm dan vrouwen.
 • Zwaar drinken komt het meest voor onder jongvolwassenen tot 30 jaar. Dit is minstens een keer per week drinken van 6 of meer glazen alcohol op één dag voor mannen of 4 glazen voor vrouwen
 • Volgens verkoopcijfers is er de afgelopen jaren een daling zichtbaar in de consumptie van alcohol per hoofd van de bevolking
 • Onder 12 -16 jarige scholieren van het reguliere voortgezet onderwijs deed zich tussen 2011 en 2015 een verdere daling voor in het alcoholgebruik.
 • Van de 16-18 jarige studenten van MBO en HBO had tweederde in de voorgaande maand alcohol gedronken, en van hen dronk 14% in het weekend meer dan 20 glazen alcohol
 • De naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken is tussen 2015 en 2016 verbeterd. Desondanks slaagden in 2016 nog steeds de meeste aankooppogingen van minderjarigen
 • De sociale omgeving (vrienden, ouders, anderen) is voor minderjarige jongeren echter de belangrijkste bron om aan drank te komen
 • Internationaal gezien ligt het alcoholgebruik onder Nederlandse 15/16-jarige scholieren boven het gemiddelde van 34 Europese landen.
 • Het aantal cliënten bij de verslavingszorg met een primair alcoholprobleem schommelt de afgelopen tien jaar rond hetzelfde niveau. Het aandeel van personen ouder dan 55 jaar stijgt
 • In 2014 werden ongeveer 22 duizend personen opgenomen in algemene ziekenhuizen met als hoofdof nevendiagnose een alcoholprobleem
 • Het aantal jongeren dat wegens overmatig alcoholgebruik door een kinderarts in een ziekenhuis werd opgenomen is in 2015 met een vijfde gestegen ten opzichte van 2014
 • Ook het aantal SEH-behandelingen wegens een alcoholvergiftiging is in tien jaar tijd bijna verdubbeld

*Bron Trimbos Instituut

Artikelen over Alcohol en Verslaving

Wij helpen!

Ook jij kan in herstel

Vorige
Gevolgen van een verslaving
Volgende
Mijn partner is alcoholist