Clean en nuchter leven vieren

Een clean en nuchtere mijlpaal? In de verschillende zelfhulpgroepen wordt daar vaak aandacht aan besteed. Met name CA en NA vieren verschillende mijlpalen. De meeste AA-groepen zijn veel zuiniger met het uitreiken van penningen, maar daar staat dan weer tegenover dat het meestal veel uitgebreider wordt gevierd wanneer iemand 1, 5 of 10 jaar nuchter is. De AA ooit is begonnen met het uitgeven van penningen met de bedoeling die in je portemonnee te stoppen. Mocht je dan bij de slijter of de Appie staan om een fles drank te kopen, dan kom je de penning weer tegen en kun je in ieder geval nog van de koop afzien. Een mooie gedachte.

Belangrijke voetnoot is dat niet het halen van penningen. Maar het diepe besef dat een terugval net zo reëel blijft als op de eerste dag dat je een zelfhulpgroep binnenstapte.

Zelfhulpgroepen
Je kunt je te allen tijde aansluiten bij een zelfhulpgroep. Het kan ondersteuning bieden als je op een wachtlijst staat voor professionele hulp, of een goede aanvulling zijn tijdens jouw behandeling. Bovendien kan zelfhulp een goede steun in de rug zijn in het herstelproces na de behandeling. Zelfhulpgroepen zijn in de regel kleine zelfstandige, non-profit organisaties, die niet verbonden zijn aan overheden, de gezondheidszorg, kerken of andere maatschappelijke instellingen.
De enige doelstelling van de groep is om met het programma verslaafden hulp te bieden. Zelfhulpgroepne houden zich niet bezig met andere zaken, zoals drugs- en alcoholproblematiek in het algemeen, criminaliteit of wetgeving.
CA, NA en AA zijn  zelfhulpgroepen; aan het programma zijn geen therapeuten of professionele begeleiders verbonden.

Deze zelfstandigheid zorgt voor een vrijheid die inspireert en maakt dat zelfmotivatie aangewakkerd blijft; weerstanden en sabotage krijgen zo minder gemakkelijk een kans.

Belangrijke factoren hierin zijn:

• de afwezigheid van de druk om niet te mogen falen: de enige voorwaarde voor deelname is het verlangen om te stoppen met gebruiken: wie terugvalt, is en blijft steeds welkom; clean en nuchter blijven wordt ‘haalbaarder’ door het maar voor één dag tegelijk te doen.
• het vrijblijvende karakter: er worden geen beloftes gevraagd, geen contracten getekend, geen afspraken vastgelegd, geen eisen gesteld.
• de laagdrempeligheid: het is gratis; de bescheiden onkosten worden betaald uit een vrijwillige bijdrage, er zijn geen wachtlijsten, er zijn geen regels, deelname is anoniem.

Voor wie
• CA- NA- en AA-zelfhulpgroepen bestaan uit mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën, met allerlei sociale achtergronden, afkomstig uit steden en van het platteland.
• Er zijn mensen die volledig in de goot waren beland en mensen die helemaal geen sociale en materiële zaken verloren hebben. Iedereen die hulp zoekt om clean/nuchter te worden enof clean/nnuchter te blijven is welkom.
• CA-NA-AA richten zich op mensen met een verslavingsprobleem, en zijn niet beperkt tot mensen die alleen of hoofdzakelijk één bepaalde gebruikten.
• De meeste deelnemers hebben een programma in de hulpverlening doorlopen, anderen vinden de zelfhulpgroepen op eigen gelegenheid.
• De enige voorwaarde voor deelname is het verlangen om te stoppen met gebruiken: wie terugvalt, is en blijft steeds welkom.

 

Geduld Interventies moraliseert en (ver-)oordeelt niet en heeft respect voor verschillende leefstijlen en culturen. Ieder mens is anders en ieder mens zal op een andere manier aan zijn of haar herstel moeten werken, maar de belangrijkste boodschap is: behandeling werkt. Geduld Interventies hecht veel waarde aan de nazorg en zelfhulpgroepen en stelt als doel het optimaal begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun naaste om terugval tot een minimum te beperken

Heb je nog vragen over zelfhulpgroepen, neem dan contact met ons op.

Geen onderdeel van een categorie
Vorige
De stem en steun van zorgverleners
Volgende
Alcohol leren drinken hoort bij de opvoeding?