Clean en nuchter leven vieren

Penning 13 jaar clean en nuchter

Een clean en nuchtere mijlpaal? In de verschillende zelfhulpgroepen wordt daar vaak aandacht aan besteed. Met name CA en NA vieren verschillende mijlpalen. De meeste AA-groepen zijn veel zuiniger met het uitreiken van penningen, maar daar staat dan weer tegenover dat het meestal veel uitgebreider wordt gevierd wanneer iemand 1, 5 of 10 jaar nuchter is. De AA is ooit begonnen met het uitgeven van penningen met de bedoeling die in je portemonnee te stoppen. Mocht je dan bij de slijter of supermarkt staan om een fles drank te kopen, kom je de penning weer tegen en kun je in ieder geval nog van de koop afzien. Een mooie gedachte.

Belangrijke note is dat niet het halen van penningen maar het diepe besef dat een terugval net zo reëel blijft als op de eerste dag dat je een zelfhulpgroep binnenstapte.

Zelfhulpgroepen

Je kunt je te allen tijde aansluiten bij een zelfhulpgroep. Het kan ondersteuning bieden als je op een wachtlijst staat voor professionele hulp, of een goede aanvulling zijn tijdens jouw behandeling. Bovendien kan zelfhulp een goede steun in de rug zijn in het herstelproces na de behandeling. Zelfhulpgroepen zijn in de regel kleine zelfstandige, non-profit organisaties, die niet verbonden zijn aan overheden, de gezondheidszorg, kerken of andere maatschappelijke instellingen.

De enige doelstelling van de groep is om met het programma verslaafden hulp te bieden. Zelfhulpgroepen houden zich niet bezig met andere zaken, zoals drugs- en alcoholproblematiek in het algemeen, criminaliteit of wetgeving. CA, NA en AA zijn zelfhulpgroepen; aan het programma zijn geen therapeuten of professionele begeleiders verbonden.

Deze zelfstandigheid zorgt voor een vrijheid die inspireert en maakt dat zelf-motivatie aangewakkerd blijft; weerstanden en sabotage krijgen zo minder gemakkelijk een kans.

Belangrijke factoren hierin zijn:

  • de afwezigheid van de druk om niet te mogen falen: de enige voorwaarde voor deelname is het verlangen om te stoppen met gebruiken: wie terugvalt, is en blijft steeds welkom; clean en nuchter blijven wordt ‘haalbaarder’ door het maar voor één dag per keer te doen. Elke dag weer.
  • het vrijblijvende karakter: er worden geen beloftes gevraagd, geen contracten getekend, geen afspraken vastgelegd, geen eisen gesteld.
  • de laagdrempeligheid: het is gratis; de bescheiden onkosten worden betaald uit een vrijwillige bijdrage, er zijn geen wachtlijsten, er zijn geen regels, deelname is anoniem.

Voor wie zijn zelfhulgroepen?

  • CA- NA- en AA-zelfhulpgroepen bestaan uit mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën, met allerlei sociale achtergronden, afkomstig uit steden en van het platteland.
  • Er zijn mensen die volledig in de goot waren beland en mensen die helemaal geen sociale en materiële zaken verloren hebben. Iedereen die hulp zoekt om clean/nuchter te worden en/of clean/nuchter te blijven is welkom.
  • CA-NA-AA richten zich op mensen met een verslavingsprobleem en zijn niet beperkt tot mensen die alleen of hoofdzakelijk één bepaalde gebruikten.
  • De meeste deelnemers hebben een programma in de hulpverlening doorlopen, anderen vinden de zelfhulpgroepen op eigen gelegenheid.
  • De enige voorwaarde voor deelname is het verlangen om te stoppen met gebruiken: wie terugvalt, is en blijft steeds welkom.

Behandeling voor verslaving werkt!

Geduld Interventies moraliseert en (ver-)oordeelt niet en heeft respect voor verschillende leefstijlen en culturen. Ieder mens is anders en ieder mens zal op een andere manier aan zijn of haar herstel moeten werken, maar de belangrijkste boodschap is: behandeling werkt! Geduld Interventies hecht veel waarde aan de nazorg en zelfhulpgroepen en stelt als doel het optimaal begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun naaste om terugval tot een minimum te beperken

Heb je nog vragen over zelfhulpgroepen, neem dan contact met ons op.

Bel ons nu op: 020 – 45 00 112

Of vraag een intakegesprek aan.

Artikelen over Alcohol en Verslaving Artikelen over Drugs en Verslaving

Wij helpen!

Ook jij kan in herstel

Vorige
Minimumprijs op alcohol
Volgende
Alcohol leren drinken hoort bij de opvoeding?

Belangrijk bericht!

Helaas kunnen wij door omstandigheden jouw hulpvraag niet meer zelf in behandeling nemen.

Wij zullen jouw hulpvraag doorzetten naar één van onze zorgcollega’s.

Zij zullen op zeer korte termijn contact met jou opnemen wanneer je onze voicemail inspreekt of een formulier op de website invult.