Interventie bij verslaving

Is jouw familielid/naaste verslaafd? Dan voel je je waarschijnlijk hopeloos. Wat je ook zegt of doet, de situatie verandert niet en je ziet met lede ogen aan hoe jouw naaste afglijdt. Het komt regelmatig voor dat de verslaafde zelf nog helemaal niet in de gaten heeft dat er sprake is van een verslaving of zelfs ontkent verslaafd te zijn.

Alcohol- en drugsmisbruik schaden niet alleen de verslaafde; het tast vertrouwen aan, ruïneert relaties en veroorzaakt emotionele onrust voor familieleden en geliefden die toezien en ervaren hoe een familielid afhankelijk is van alcohol of drugs. Bovendien houdt de omgeving soms onbedoeld de hand boven het hoofd van de verslaafde waardoor de verslaving in stand blijft.

Komt bovenstaande jou bekend voor?
Dan kan een interventie uitkomst bieden!

Hoe werkt een interventie?

Tijdens een interventie verzamel je vrienden en familie én Jim Geduld om samen de verslaafde in te laten zien wat de gevolgen van zijn/haar verslaving is en hulp te accepteren door in behandeling te gaan. Een professionele interventie opent de ogen van een geliefde die kampt met een verslaving. Jim Geduld adviseert en begeleidt families gedurende het hele traject.

Een interventie met Jim Geduld bestaat uit de volgende 4 stappen:

1. Intake

Allereerst zal er een uitgebreid intakegesprek plaatsvinden met de familie en eventueel met hechte vrienden waarin de volgende onderwerpen worden besproken.

  • Wie is de verslaafde
  • Wat zijn de persoonlijke omstandigheden (wonen, financiën, kinderen, partner etc)
  • Wie is de opdrachtgever
  • Om welke type verslaving(en) gaat het
  • Hoe gaat het interventietraject er uit zien

2. De familie centraal

Alle betrokkenen komen bij elkaar, onder leiding van Jim Geduld word je verteld hoe de interventie uitgevoerd zal worden en wat ieders rol en betrokkenheid hierin zal zijn. Dit interventieplan is persoonlijk afgestemd en verschilt per situatie. Het is daarom belangrijk om eerlijk en open te zijn tijdens de intake (stap 1) met de interventionist Jim Geduld.

3. Interventie bijeenkomst

De verslaafde wordt naar een plaats of locatie geleid zonder besef van de aard van de bijeenkomst. Jim Geduld leidt als interventionist op krachtige en duidelijke wijze deze bijeenkomst. Alle betrokkenen vertellen een persoonlijk verhaal aan de verslaafde, en wijzen vanuit liefde de verslaafde op de consequenties van het gedrag en de verslaving. De familie geeft aan wat de consequenties zullen zijn wanneer de verslaafde niet instemt met een intake bij een kliniek. Een contactverbod behoort tot de mogelijkheden. Het is een ingrijpende, maar soms noodzakelijke stap. Deze meeting kan erg emotioneel zijn, het is daarom aan te raden om van tevoren een keer te oefenen.

4. Acceptatie, opname en nazorg

Bij stap 4 heeft de verslaafde de interventie aanvaard en ziet in dat behandeling noodzakelijk is. Een opname in een verslavingskliniek of een traject in de ambulante zorg wordt in gang gezet. Hiermee is de interventie geenszins afgerond, aan de direct betrokkenen wordt middels familiegesprekken ook zorg verleend.

Jim Geduld is ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving

Jim Geduld Verslaafd!

Hij heeft vele succesvolle interventies begeleid o.a. voor het programma “Verslaafd!” op RTL 4. Een interventie wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekering en zal dus voor rekening van de aanvrager van de interventie komen. Een interventie van Jim Geduld is in iedere situatie anders en op maat. Er wordt een uurtarief gehanteerd afhangende van het aantal uren.

Kosten interventie

Helaas wordt een interventie niet vergoed door de zorgverzekering en zal dus voor rekening van de aanvrager van de interventie komen.

Informatief gesprek

Een interventie begint altijd met een informatief gesprek van ongeveer 90 minuten bij ons op kantoor. In dit gesprek wordt duidelijk of een interventie gewenst is en kans van slagen zal hebben. Een interventie is geslaagd wanneer de verslaafde inziet wat de gevolgen van zijn/haar verslaving is en hulp accepteert door in behandeling te gaan. De behandeling van verslaving wordt wel vergoed door de zorgverzekering! Lees hier meer over de vergoedingen.

De kosten van een informatief gesprek zijn € 500,- .
Deze worden in mindering gebracht nadat de interventie heeft plaats gevonden.

De Interventie

Er zijn vooraf geen vastgestelde kosten voor een interventie omdat elke interventie persoonlijk en op maat is. Soms is een laatste duwtje genoeg om iemand overtuigd te krijgen. Maar er zijn ook interventies bekend waar veel langer de tijd nodig is. Uit ervaring weten we dat een geslaagde interventie in totaal tussen de 30 en 60 uur ligt.

Een Interventie van Jim Geduld en therapeut kost € 150 euro per uur.
Exclusief eventuele vervoers- en verblijfkosten.

 

Korting

Wij geven 10% korting op het bedrag van de interventie als de verslaafde het hele traject inclusief de behandeling in onze kliniek met succes afrondt. Vraag naar de voorwaarden!

Voor informatie inzake een interventie kun je contact opnemen met Diana van Kemenade
020 - 45 00 112 of e-mail: diana@geduldinterventies.nl

Belangrijk bericht!

Helaas kunnen wij door omstandigheden jouw hulpvraag niet meer zelf in behandeling nemen.

Wij zullen jouw hulpvraag doorzetten naar één van onze zorgcollega’s.

Zij zullen op zeer korte termijn contact met jou opnemen wanneer je onze voicemail inspreekt of een formulier op de website invult.