Therapie en ondersteuning voor familie

Een verslaving raakt niet alleen de verslaafde, het heeft ook altijd impact op de directe omgeving. Daarom vinden wij het van groot belang om de directe naasten te betrekken bij de behandeling. Zij hebben vaak veel vragen over verslaving en de werking hiervan. Gezins- of systeemtherapie is de uitkomst. En hier hebben wij veel kennis en ervaring in.

Gedurende de therapie word je meer bewust van de onderlinge reacties op elkaar en begrijp je steeds beter welke invloed je op elkaar uitoefent. Later kan de nadruk komen te liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Het is de bedoeling dat men leert omgaan met het dieperliggende probleem dat wordt ervaren. Bij systeemtherapie wordt er een werkrelatie aangegaan met alle betrokkene in het systeem. Dat betekent een ‘meervoudig partijdige’ opstelling, waarbij in ieders belang wordt gekeken.

Gezinsgesprekken

In de therapie komen soms moeilijke onderwerpen naar boven. Dit kunnen onderwerpen zijn zoals afwijzing, teleurstelling, verlies, conflicthantering, verwachtingen of onbegrip. Veel mensen vinden gezinsgesprekken erg spannend. Toch kan deze vorm van therapie erg waardevol zijn en uiteindelijk goede verbeteringen brengen binnen een gezin. Zelfs ook al woon je niet meer thuis of is jouw gezin niet meer compleet.

Bij deze vorm van therapie is van belang dat iedere betrokkenen zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem en kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgang met elkaar.

Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar om een goede manier te vinden elkaar te verstaan.

Familieavonden & individuele gesprekken

Tijdens familieavonden en individuele gesprekken helpen we familie, partners of vrienden om o.a. de verslaving en de effecten hiervan beter te begrijpen. Daarnaast heeft systeemtherapie als doel het ondersteunen in het doorbreken van ongezonde patronen en het creëren van gezonde relaties.

Wanneer je samen met je gezin of andere belangrijke mensen in jouw omgeving in behandeling gaat, kan dit bijdragen aan duurzaam herstel. Zij worden betrokken bij jouw proces, problemen kunnen worden aangepakt binnen de relatie en samen kunnen jullie zorgen dat jij minder snel terugvalt, aan je doelen blijft werken en je kunt leren hoe je elkaar tot steun kunt zijn in deze strijd. Hierdoor ben je niet alleen aan het werk aan jouw herstel in therapie of je therapiegroep, maar vooral ook in je dagelijks leven.

Wij helpen je van je verslaving af!

Zet vandaag nog de 1e stap en neem contact op of voor advies of meld je aan. Er zijn korte wachttijden voor behandeling.

Heb je vragen?
Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Neem gerust geheel vrijblijvend contact op. Wij helpen je graag verder. Of bel ons: 020 - 45 00 112